Print this page

Velkommen til Sortland Musikkforenings hjemmesider.

c

Hovedkontakt:
Sortland Musikkforening
v/ leder Elisabeth Bergland Jensen
Postboks 311, 8401 Sortland
bergland78@hotmail.com
mobil: 41104776

Webredaktør:
Odd Kjæreng
odd.kjareng@vkbb.no