SORTLAND MUSIKKFORENING

Konserter

Sortland Kino
Inngang til Sortland Kino
Vårt flotte Sortland Juniorkorps i Samfunnssalen

Forsvarets Musikkorps Nord-Norge kommer til Sortland og åpner NordNorsk Musikkstevne 7.Juni 2013

Denne gang vil det i tillegg bli avholdt to særkonserter på lørdag. Den ene vil foregå i Sortland Kino, mens den andre vil finne sted i Samfunnssalen.

Lokalene er "naboer", så dere vil lett kunne gå fra den ene konserten til den andre- for å høre de korpsene dere "digger" mest :)

I Samfunnssalen vil det også være mulighet for å få kjøpt kaffe og kaker, for nytelse under konsertene.

Det blir bevilget 20 minutter til hvert korps på scenen.
Det vil si at hvert korps kan ha et repertoar på maksimum 15 minutter.

Vi har også vært så heldig å få Forsvarets Musikkorps Nord-Norge til å komme til Sortland på Stevne.
De skal "spille" i gang stevnet på fredagskvelden i Sortland Kirke kl. 19.00.
Her er det bare og kjenne sin besøkelsestid, og billettene selges "i døra". Vi kan love en fantastisk åpning på NNMS 2013!