SORTLAND MUSIKKFORENING

Program

Ska Patrol
Remi Kristiansen

Fredag den 7. juni 2013

Kl 17.00 Parkkonserter utenfor stevnekontoret
Kl 19.00 Konsert i Sortland Kirke med
Sortland Musikkforening
Forsvarets Musikkorps Nord-Norge
Kl 20.45 Tinget (på Sortland V.gående skole)
Kl 20.30 Musikerfest
SKA PATROL spiller opp i Samfunnssalen
REMI spiller opp i Rødskolen
Ungdomsklubben er åpen for de under 18

Lørdag den 8. Juni

Kl 08.00 Frokost serveres
Kl 09.45 Oppmøte startsted for defilering
Kl 09.50 Avgang mot åpning på torget
Kl 10.30 Innmarsj på Torget.
Presentasjon av korpsene ved Just Johansen
Kl 11.00 Offisiell Åpning av stevnet ved Ordfører
og stevnets beskytter Grethe Ellingsen
Fellesnummer: Ja vi elsker og ”Kronprins
Olav`s Honnørmarsj” (Oscar Borg).
Kl 12.00 Punktkonserter
Kl 13.00 Særkonsert i Kinoen
Kl 13.10 Særkonsert i Samfunnssalen
Kl 19.30 Festbankett for stevnedeltakerne i
Blåbyhallen
med Vesterålen Storband og SOUL PATROL

Søndag den 9. Juni

Kl 11.00 Gudstjeneste i Sortland Kirke med
korpsdeltakelse
Kl 12.15 Oppmøte startsted for defilering
Kl 12.30 Avgang mot torget og Avslutning
Kl 13.00 Avslutning
med overrekkelse av Fane til neste
stevnearrangør og fellesnummer: Ja vi elsker

Vel hjem, med gode minner i kofferten...