SORTLAND MUSIKKFORENING

Historikk

Sortland Musikkforenings historie

I forbindelse med foreningens 100 års jubileum 1993, ble det utgitt ei egen historiebok med tittelen ”Vel Blåst” Denne boka er en grundig gjennomgang av foreningens historie der også guttemusikken og nåværende juniorkorps er tatt med.
Boka koster kr 200.- og kan bestilles hos Sortland Musikkforening.

Musikkforeningens far:
Peder Rønning var opprinnelig trønder, utdannet som sersjant fra Trondhjemske Brigades Musikkorps 1880. Etter noen år i Amerika kom han i 1885 til Bygdnes i Sortland hvor han fikk jobb på veianlegget fra Bygdnes til Frøskeland. Med sin musikalske bakgrunn falt det naturlig for Rønning å engasjere seg i musikklivet. I 1893 var han initiativtaker til det som skulle bli starten på Sortland Musikkforening. Det foreligger imidlertid en viss usikkerhet knyttet til oppstarten blant annet fordi det i ulike ”skrivelser” også opereres med året 1897.
Fra andre skriftlige kilder fremgår i alle fall at han i ”I 1898 ble han engagert ut til Andenes for å starte en musikkforening, og fra den tid har hornmusikken utviklet seg videre over hele Vesterålen” Kilde: ”Vel Blåst” med forfatter Alf Oxem. Fra dokumenter i Sortland Musikkforenings eie framgår dessuten at det ble solgt instrumenter fra Sortland Musikkforening til oppstarten av Andenes Hornmusikk, slik at oppstarten på Sortland i alle fall var før korpset på Andenes kom i gang.
Peder Rønning skaffet midler til instrumenter og han startet det møysommelige arbeid med å instruere ukyndige karer i blåseteknikk. Den første konserten ble arrangert i kommunehuset på Sortland i november 1893. (kan ha vært 1897) Det første konsertnummeret var ”Op ad Aaen”, et nummer som fortsatt finnes i den gamle delen foreningens notearkiv.

Didrik Andersen:
Etter at Rønning la ned arbeidet i 1900, overtok Sortlandsmannen Didrik Andersen ledelsen for ca 1 års tid. Didrik var en dyktig ess-kornettist og viden kjent for ypperlig spill og fremragende teknikk.

J.D Hammer:
J.D. Hammer som for øvrig er Knut Hammers bestefar, overtok dirigentjobben i 1901.Hammer var også trønder og han ble foreningens dirigent i mer enn 30 år. Mye av æren for stor musikalsk framgang må tilskrives Hammer. Han komponerte og arrangerte musikk både for hornbesetning og horn- og strykeorkester. Hammer var leder for avbildet Sortland Orchester anno 1908 og vi ser han mellom 2 hvitkledde fine damer sammen med sin sønn Harald Hammer som senere ble en dyktig musiker på klarinett.

Guttemusikken:
I 1918 ble initiativet til Guttemusikken tatt av Olaf Bøe (stifter og formann) sammen med Wilhelm Lind (dirigent) Dette korpset ble imidlertid lagt ned etter noen år og i 1931 overtok musikkforeningen instrumenter og gjeld.

Harald Kolberg:
I 1930 trakk J.D. Hammer seg som dirigent og som ny dirigent ble valg Harald Kolberg. - Korpset som på denne tiden besto av 19 mann holdt allerede god standard, og Kolberg som også var kjent som en dyktig kordirigent førte de gode musikktradisjonene videre framt til 1941.

Åge Thomassen:
Åge som på dette tidspunktet var ”bare” 24 år overtok nå ansvaret. Åge var et såkalt universal-talent og hadde allerede 10 års fartstid som musiker. Åge var en dyktig treblåser, men behersket nærmest alt han tok i. Åge fikk den vanskelig jobben med å lede korpset under krigen, men lyktes i å holde aktivitetene i gang med godkjenning fra det såkalte ”Herrefolket” Åge var dessuten en dyktig komponist og arrangør, som i tillegg spilte piano, strykeinstrument (kontrabass) og messinginstrument. Stevnemarsj er en mye brukt komposisjon som står fast på korpset repertoar i dag.

Med Åge startet den store musikalske oppturen for musikkforeninga. Åge ble også den naturlig dirigenten for Guttemusikkorpset (nå Sortland Juniorkorps i 1951. Initiativtaker var vårt æresmedlem Magne Thomassen.
Om Åge kunne det hva vært skrevet ei heil bok. Åge var svært dyktig på kontrabass og hadde tilbud om fast jobb i daværende Kringkastingsorkester som bassist. - Åge fortsatte som dirigent for juniorkorpset fram til 1978 og for musikkforeninga fram til 1980. Han måtte da trappe ned av helsemessige grunner.

Ketil Vangen:
I 1978 overtok Ketil Vangen dirigentjobben for juniorkorpset og i 1980 for musikkforeninga. Ketil Vangen gikk på notekurs hos Harald Hammer og dette ble starten på hans karriere som musiker. Ketil begynte etter kort tid å spille klarinett i Guttemusikken og senere i Voksenkorpset. Ketil tok musikkfaglig utdanning (4 år) ved Norges Musikkhøyskole med klarinett som hovedinstrument. Deretter var han rektor ved Musikkskolen i Egersund, inntil denne skolen ble lagt ned. Det falt da naturlig å vende blikket mot hjemstedet og Ketil ble ansatt som regionmusiker. Da Musikkskolen så ble opprettet som permanent kommunalt tilbud i Sortland, ble Ketil ansatt som kommunens første rektor.

Ketil har siden med unntak av et par studieopphold vært musikkforeningens dirigent. Ved studieoppholdene vikarierte Tone Martinsen (den første og eneste kvinnelige) og Odd Helge Hveding. Ketil Vangens faglige dyktighet og glødende interesse har ført både juniorkorps og musikkforening til nye høyder og bidratt til Sortlands solide posisjon som musikkbyen i Nord-Norge.

Ketil har lang erfaring som instruktør og dirigent ikke minst for regionens eget symfoniorkester LVO. Han sluttet etter eget ønske i juni 2006.

Korpsets nåværende dirigent er Håkon Kristiansen.